Om

Tranum Varmeværk blev stiftet i november 1958 i Tranum brugs lokaler.

Til at starte med var der 21 forbrugere tilsluttet.

I starten fyrede man med dieselolie, senere gik man over til fiskeolie.

Der er sket en hel del siden 1958, i dag er der 205 forbrugere og i dag står værket med flere opvarmningsmuligheder da der er installeret gaskedel, gasmotor og en varmepumpe.

Inden for de sidste 5 år er hele ledningsnettet blevet skiftet så der er minimalt ledningstab.

//